De meerwaarde van mensenrechtensteden

Kernwoorden: mensenrechten.
Titel onderzoek
De meerwaarde van mensenrechtensteden.

Projectleider
Prof. dr. B.M. Oomen, Universiteit Utrecht/Roosevelt Academy.

Partners
Amsterdam, Den Haag, Middelburg, Nijmegen, Utrecht,  European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC) University of Graz, Centre for Applied Human Rights (CAHR), University of York, Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights of the United Cities and Local 
Governments (UCLG), European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). 

Looptijd
2012 – 2014

Aanleiding 
Mensenrechten en steden worden in steeds vaker met elkaar in verband gebracht. Steden gebruiken namelijk in toenemende mate internationale mensenrechten standaarden bij het vormgegeven van beleid. In dit onderzoek is deze ontwikkeling verkend en geduid in relatie tot de waarde voor urgente sociale beleidskwesties, zoals armoede, integratie, discriminatie, werkloosheid.  
 
Toelichting
Dit onderzoek heeft in kaart gebracht welke steden binnen en buiten Nederland gebruik maken van mensenrechtenprincipes en hoe en waarom zij dat doen. Het onderzoek naar Nederlandse steden richtte zich onder andere op de gemeenten Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Middelburg en Nijmegen. Voor de buitenlandse steden is een internationale verkenning gemaakt. Door de praktijk van mensenrechtensteden te bestuderen en onderling te vergelijken biedt het onderzoek inzicht in de meerwaarde en de risico's van een mensenrechtenbenadering van stedelijk beleid.  
 
Uitkomsten
Binnen en buiten Nederland ontdekken steeds meer steden de mensenrechten als kader voor hun beleid. Er ontstaat een praktijk om internationale mensenrechten standaarden te gebruiken bij het aanpakken van stedelijke problemen. Dat gebeurt op uiteenlopende manieren. In Nederland bijvoorbeeld verwijst de gemeente Utrecht naar de hele mensenrechtencatalogus als een gedeeld ideaal en lingua franca om verschillende bevolkingsgroepen te verenigingen en sociale samenhang te versterken. De gemeente Den Haag daarentegen neemt specifiek het Verdrag voor de Rechten van het Kind als uitgangspunt voor het ontwikkelen van het jeugdbeleid.  
 
Publicaties en links


Factsheet
Factsheet 'Meerwaarde mensenrechtensteden'.

     
    DEEL: 

    Agenda