Concurrentiepositie van Nederlandse steden

Kernwoorden: Concurrentiepositie, agglomeratiekracht, polycentrisch stedelijk netwerk, borrowed size, metropoolvorming 

Titel onderzoek
Netwerken, Agglomeratie en Polycentrische Metropolitane gebieden: Nieuwe Perspectieven voor Verbeterde Economische Prestaties (NAPOLEON).

Projectleider

Prof. dr. Frank van Oort, Erasmus Universiteit Rotterdam/Universiteit Utrecht.

Partners
Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Regio Groningen-Assen, Rotterdam, Utrecht.

Looptijd
2012 - 2014

Aanleiding
Nederland kent geen echt grote steden, maar wel veel middelgrote- en kleine steden die relatief dichtbij elkaar liggen. Ze staan voor de uitdaging om gebruik te maken van elkaars nabijheid door draagvlak en functies van elkaar te lenen (borrowed size). De positie van de steden in regionale, nationale en internationale netwerken van handel, kennis en investeringen is hierbij van belang. 

Toelichting
In dit onderzoek staat de concurrentiepositie van Nederlandse steden en stedelijke regio’s centraal. Er is kwantitatief onderzoek gedaan naar de positie van steden in internationale netwerken van handel, kennis en investeringen en naar het concept van borrowed size. 

Resultaten
In vergelijking met de belangrijkste concurrenten zijn de Nederlandse steden relatief klein. De inbedding van de steden in regionale, nationale en internationale netwerken is echter van groot belang voor de lokale economische groei. De polycentrische structuur van Nederlandse stedelijke regio’s biedt daarnaast mogelijkheden voor borrowed size: steden kunnen van elkaar functies en draagvlak lenen. Op deze manier zijn agglomeratievoordelen niet alleen voorbehouden aan grote monocentrische steden, maar kunnen de voordelen ook behaald worden in een polycentrisch netwerk van middelgrote en kleine steden. Op deze manier verschuift de aandacht van agglomeratiekracht naar netwerkkracht.  

Publicaties en links

Factsheet
Factsheet Concurrentiepositie Nederlandse steden

 
DEEL: 

Agenda