Brain drain of brain gain?

Kernwoorden: arbeidsmarkt, hoogopgeleiden, kennisinstellingen.

Titel onderzoek
Hoger opgeleiden in grote steden in Nederland: Brain drain of brain gain?

Projectleider
Prof. dr. Jouke van Dijk, Rijksuniversiteit Groningen. 

Partners
Rotterdam, Leeuwarden, Groningen, Tilburg en Maastricht. 

Looptijd
2008 –  2010

Aanleiding 
De ene stad of regio is veel beter in staat pas afgestudeerden vast te houden, of zelfs aan te trekken, dan andere. In hoeverre kan gericht beleid helpen om steden zoveel mogelijk te laten profiteren van de afgestudeerden aan de HBO- en WO instellingen in de stad. 

Toelichting 
Met behulp van micro data is voor de verschillende steden vastgesteld in hoeverre studenten wegtrekken naar een andere stad na het afronden van hun studie (brain drain). In hoeverre kunnen universiteitssteden, of steden met een HBO-instelling, de pas afgestudeerden vasthouden in de stad en profiteren van hun kennis (brain gain)?  

Resultaten  
Uit het onderzoek blijkt dat de brain drain een hardnekkig misverstand is. In steden met een HBO- en WO instelling blijven meer academici en hoogopgeleide jongeren hangen dan dat er vertrekken. Per saldo is de migratie van studenten voor deze gemeenten dus positief. Na afloop van de studie wonen en werken er meer hoger opgeleiden in de stad dan dat er voorafgaand aan de studie woonde. Dit gaat ten koste van andere gemeenten in het betreffende landsdeel: de stad wint en de regio verliest. De aanwezigheid van banen bepaalt bij uitstek de aantrekkelijkheid van een stad of regio voor recent afgestudeerden. Ook is het opvallend dat de steden die deelnamen aan het onderzoek in staat zijn om de betere studenten vast te houden. Jongeren die na hun WO-studie blijven wonen en werken in de stad waar zij ook studeerden, hebben gemiddeld hogere cijfers dan degenen die vertrekken 

Publicaties en Links

Factsheet
Factsheet 'Brain drain of brain gain'

 
DEEL: 

Agenda